Kimia Institute
ENGLISH
سه شنبه 8 مهر 1399 - Tuesday 2020 September 29
ساعتهای جهان تهران پکن دبی لندن نیویورک

نام کتاب: با مقدمه دکتر رئوف قادري
نویسنده: دکتر سعيد نيک نام
درباره کتاب:

مرکزاکسپوهاي جهاني

اطلاعات پروازهاي روزانه ورودي فرودگاه امام خميني

اي مالک! سفارش مرا به نيکي، نسبت به بازرگانان و صنعتگران بپذير و در حق آنان به کارگزارانت به نيکي توصيه کن؛ زيرا آنان مايه هاي منافع و فراهم آوردن اسباب آسايش جامعه هستند...(امام علي عليه السلام)

اين راه ماندگار تلاش بزرگان ما و تلاش ما تلاش امروز ما نامي ماندگار براي آيندگان

کاندیداهای محترم جهت ارسال تصویر خود میتوانید روی « ارسال تصویر» کلیک نمایید
ارسال تصویر


بخش بازرگانی
(منتخب شما:16 نفر)
بخش صنعت
(منتخب شما: 14 نفر)
بخش معدن
(منتخب شما: 4 نفر)
بخش کشاورزی
(منتخب شما: 6 نفر)
مسعود خوانساري

172
کد :
عباسعلي قصائي

478
کد :
علا الدين مير محمد صادقي

624
کد :
اسد الله عسگر اولادي

826
کد :
محمد رضا انصاري

136
کد :
سيد علينقي خاموشي

462
کد :
محمد رضا بهرامن

614
کد :
عوض محمد پارسا

814
کد :
عباس آرگون

126
کد :
محمد رضا نجفي منش

496
کد :
محسن حاجي بابا

615
کد :
احمد آقا ترک نژاد

815
کد :
سيد رضي آقا ميري

157
کد :
کيوان ارجمند حسابي

419
کد :
فريال مستوفي

621
کد :
ايرج حسابي

817
کد :
يحيي آل اسحق

132
کد :
عليرضا ابوئي مهريزي

413
کد :
ابراهيم خانيکي

617
کد :
احمد صادقيان

825
کد :
همايون اسدي لنگرودي

128
کد :
نازيلا نوري فردي

498
کد :
قدير قيافه

619
کد :
سيد رضا نوراني

841
کد :
سعيد نيک نام

269
کد :
حميد رضا صالحي سلمي

469
کد :
سيد موسي آقايي لنکراني

612
کد :
کاظم اکبر پور

812
کد :
مرجان آقاجان زاده

127
کد :
محمد رضا کمپاني

483
کد :
عارفه ملائي

623
کد :
محمد انصاري

814
کد :
حميد رضا سيفي

194
کد :
محسن مهر عليزاده

492
کد :
سجاد غرقي

618
کد :
محمد علي کمال آباد

821
کد :
سيد فاطمه مقيمي

258
کد :
مهدي حاجي بابا

438
کد :
جلال درويش

819
کد :
محمد رضا بهزاديان

147
کد :
فرامرز اختراعي

418
کد :
علي تقوي فر

816
کد :
محمد علي اماني همداني

134
کد :
علي نقيب

497
کد :
بابک سالاري

824
کد :
مرتضي عليپورچلي

235
کد :
رضا پديدار

428
کد :
جهانبخش نورايي

842
کد :
عبد الرضائي هنجني

184
کد :
سيد صدر الله پرهيزکار

429
کد :
مهدي معصومي اصفهاني

835
کد :
مجيد رضا حريري

162
کد :
فاطمه شعباني

463
کد :
سعيد مقيسه

837
کد :
جمشيد عدالتيان

231
کد :
سيد محسن صفايي

471
کد :
يکتا قراباني روشنعلي

843
کد :
محمد لاهوتي

249
کد :
امير حسين ابو ترابيان

412
کد :
سعيد فخاريان کاشاني

827
کد :
مهدي چنگيزي

154
کد :
محمد حسين پيروزي

431
کد :
کاوه زرگران

823
کد :
پيمان دفتري

175
کد :
حسين نيکخواه ابيانه

512
کد :
مريم لقايي

834
کد :
محمد رضا طلايي

216
کد :
سيد محمد جلائي پروين

436
کد :
زهرا نقوي

839
کد :
عليرضا عباسي

219
کد :
سيد علي رضوي

458
کد :
حسن فروزان فر

832
کد :
آرش نيک پي

268
کد :
محسن ملايي

489
کد :
جلال الدين مقصودي

836
کد :
سادينا ابايي

124
کد :
عليرضا شمس فرد

467
کد :
احمد رضا فرشيان

831
کد :
سيد حميد حسيني

164
کد :
محمد حسين ديده ور

453
کد :
مهوش نيگپور نزهتي

271
کد :
محمد مهدي راسخ

457
کد :
سيد احمد مقيمي

257
کد :
فرشيد شکر خدايي

465
کد :
سيد رضا صالح

198
کد :
هاله حامدي فر

439
کد :
نغمه حديدي

159
کد :
افشين اميني

426
کد :
ايرج سبحاني زاده

187
کد :
محمد احمدي

416
کد :
ژيلا انوري

137
کد :
رويا دهقاني

452
کد :
مسعود دانشمند

173
کد :
محمد رضا زهروندي

461
کد :
مصطفي ملکي تهراني

251
کد :
عبدالحسين دادخواه

451
کد :
کيومرث قره آبادي

243
کد :
سيروس کوهي

485
کد :
مهدي شريفي نيک نفس

196
کد :
ايرج رهبر

459
کد :
سيد حامد دريا باري

174
کد :
حسن احمديان

417
کد :
رضا فخاري

237
کد :
عليرضا کلاهي صمدي

482
کد :
سعيد اشتياقي

129
کد :
غلامرضا امير شقاهي

423
کد :
محمد مهدي فنايي

241
کد :
مجيد کريمي

481
کد :
سعيد عيوض زاده

236
کد :
هرويک جانيان نماگردي

514
کد :
ضيا الدين خرمشاهي

169
کد :
سعيد مهذب ترابي

491
کد :
حسين رضواني

185
کد :
رحمت الله قيصري

479
کد :
ارسلان سيد امير

176
کد :
عليمردان شيباني

468
کد :
علي مير عبد الله

264
کد :
ميثم صنيعي فر

473
کد :
مريم سلطاني

189
کد :
حميد رضاصمدي

472
کد :
سيد مجتبي معظمي

256
کد :
پيام حاج کاظم کاشاني

437
کد :
اصغر مظاهري

254
کد :
محسن لزوميان

487
کد :
سيد محسن صالحي

193
کد :
محمود نجفي عرب

495
کد :
قاسم رحماني

179
کد :
علي امين

425
کد :
محمد رجبي

178
کد :
جواد قرباني

476
کد :
احمد رضائي

182
کد :
محسن نجار ديسفاني

493
کد :
فريد کورس

258
کد :
مهدي شکيبافر

197
کد :
نازنين فللاحتي

239
کد :
ناصر رياحي

186
کد :
مهدي صيادي

215
کد :
ويدا سينا

195
کد :
ايرج طهراني زاده

217
کد :
اکبر کلانتر نيستکي

245
کد :
وحيد هوشنگ نژاد

274
کد :
هادي مورخ

263
کد :
افشين کلاهي

264
کد :
امير منصوري

261
کد :
حميد رضا ناهيدي

265
کد :
سيد مجيد صدري

214
کد :
معصوم نجفيان

267
کد :
فرهنگ رضائي سميع

183
کد :
امير احمد گلدوست

248
کد :
رضا همايي

273
کد :
علي مسعودي

253
کد :
محمد رضا يوسفي

275
کد :
مهرداد عباد

218
کد :
پرويز حسابي

163
کد :
رقيه حاتمي فرشي

156
کد :
پيام باقري

139
کد :
حميد رضا حقاني آذر

167
کد :
شهاب جوانمردي

153
کد :
يوسف با پيري

138
کد :
سعد الله بهمنش نيا

148
کد :
سيد نصر الله ححازي

158
کد :
مجيد حسيني نژاد

165
کد :
محمد رضا حيدري راد

168
کد :
محمود بنکدار

145
کد :
امير حسين بحريني

143
کد :
ساقي باقري نيا

142
کد :
سيد توحيد صدر نزاد

213
کد :
هوشنگ پلنگي

149
کد :
شهاب جوانمردی
محمد امیر زاده

نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید:اخبار ویژهاينجا ايران استاينجا سرزمين ايران است ديدنيهاي گردشگري تمام شهرهاي ايران در سايت خانه بازرگانان راه اندازي ميشودiranith @کانال تلگرام ما

لينک هاي مفيد

گمرک ايران

هواپيمائي ماهان

خريد بليط اينترنتي هواپيما

نمايشگاه کانتون چين

پست DHL

شرکت روند تازه

فرودگاه امام خميني

رهگيري مرسوله پستي

خريد بليط قطار رجا

شرکت قطارهاي رجا

هواپيمائي امارات

پرواز هواپيماهاي در آسمان

تاریخ نمایشگاه های جهان

ساعتهاي جهان

مرکز نمایشگاه های جهان

پروازهاي خروجي فرودکاه امام خميني

پروازهاي ورودي فرودگاه امام خميني

اطلاعات روزانه پروازهاي فرودگاه امام خميني

پروازهاي ورودي فرودگاه مهر آباد

پرواز هاي خروجي فرودگاه مهر آباد

مرکز اکسپو ي جهاني

خرید بلیط اینترنتی قطار

پروازهای ورودی به جزیره کیش

پروازهای خروجی جزیره کیش

بليط چارتر تهران کيش
بزرگي وعظمت يک مملکت منوط به وسعت آن نيست بلکه مربوط به اخلاق و مديريت وتلاش مردم آن است//////////

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي

سامانه خريد بليط اينترنتي
شرکت هاي بيمه

بيمه ملت

بيمه البرز

بيمه آسيا

بيمه دانا

بيمه دي

بيمه ايران

بيمه کوثر

بيمه ايرانيان

بيمه معلم

بيمه کار آفرين

بيمه ميهن

بيمه ملت

بيمه تعاون

بيمه نوين

بيمه سينا
با نک هاي برتر در بانکداري الکترونيک

بانک ملت

بانک کشاورزي

بانک پارسيان

بانک اقتصاد نوين

بانک صادرات

بانک سامان

بانک سرمایه

بانک تجارت

بانک کار آفرين

توسعه صادرات

بانک پاسارگاد

بانک سينا

بانک دي

بانک رفاه

بانک سپه

بانک مرکزي

لینکهای مرتبط
© IranIth.com - All Rights Reserved | Latest update : Mon. 4 Apr. 2012